Kezdőlap

Oszlányi Róbert, Strobenz (Bécs, 1911. máj. 3.Cleveland, Ohio, USA, 1976. máj. 30.): nyelvész, egyetemi tanár. Egy.-i tanulmányait a bp.-i tudományegy.-en (1935), Bécsben, Göttingában és Párizsban, a Sorbonne-on végezte (1938). 1938–40-ben német–francia szakos tanár volt az esztergomi gimn.-ban, majd 1940–43-ban a bp.-i felső építőiparisk.-ban. A II. világháborúban tüzér főhadnagy, Németo.-ban hadifogságba esett (1945). Nem tért haza, ott m. iskolát szervezett. Kivándorolt az USA-ba, Clevelandben telepedett le, ahol kezdetben acélgyári munkás, majd Kent áll. egy.-én a német nyelv és irodalom előadója. A clevelandi áll. egy. megalakításakor megszervezte a német tanszéket, melynek tanára lett. Német és amerikai szakfolyóiratokban kb. 70 cikke és tanulmánya jelent meg. – F. m. Világtörténelem (összeállítás, Bp., 1942).