Kezdőlap

Oszvald Arisztid Ferenc (Bándol, 1890. jún. 24.Pannonhalma, 1973. márc. 17.): tanár, történetíró, premontrei szerzetes. 1910-ben lépett be Jászón a premontrei rendbe, 1915-ben pappá szentelték. A bp.-i tudományegy.-en latin-történelem szakos tanári oklevelet (1915) és bölcsészdoktorátust szerzett (1916). Kassán a rend gimn.-ában tanulmányi felügyelő (1915-16) és tanár (1915-17). 1917-24-ben a nagyváradi, 1924-1940 között a gödöllői premontrei gimn. tanára, egyidejűleg gazdasági ig. (1930-33) és a Szent Norbert nevelőintézet rektora (1935-38) Gödöllőn. 1940-41-ben ig., 1941-45-ben házfőnök és ig. Nagyváradon, 1945-48-ban ismét a gödöllői premontrei gimn. tanára. 1949-1971 között mint a Magy. Mezőgazdasági Múzeum külső munkatársa főként levéltári forrásokat fordított a Magy. Orsz. Levéltárban. 1971-től haláláig a szerzetesek öregotthonában élt Pannonhalmán. Elsősorban a premontrei rend történetével foglalkozott; több tanulmánya kéziratban maradt. – F. m. Hunyadi ifjúsága (Bp., 1916); Fegyvernek Ferenc, sági prépost, rendi visitator. 1506-1535. (Bp., 1934); A magyarországi középkori premontrei prépostságok (A Gödöllői Premontrei Gimnázium Értesítője, klny., Bp., 1939); Fejezetek a magyar premontreiek 800 éves múltjából (Gödöllő, 1940); Hol feküdt a csuti premontrei prépostság? (Turul, 1940); Adatok a magyarországi premontreiek Árpád-kori történetéhez (Művészettörténeti Értesítő, 1957. 2-3. sz.).