Kezdőlap

Ottinger Ferenc, báró (Sopron, 1792Bécs, 1869. ápr. 8.): lovassági tábornok. Az 5. huszárezred hadnagyaként vett részt az 1814 – 15-i napóleoni háborúkban. 1839- től 1846-ig az 1. sz. Császár-huszárezred parancsnoka, 1848-ban vezérőrnagyi rangban dandárparancsnok Budán. Visszautasította a Batthyány-kormányban felajánlott hadügymin. tárcát. 1848. máj. – aug.-ban a Jelačić ellen küldött dunántúli m. csapatok vezére. Ekkor átszökött az ellenséghez és egy lovasosztály parancsnoka lett. A m. hadsereggel szemben elért sikerei jutalmául altábornaggyá nevezték ki és báróságot kapott. A szabadságharc bukása után hadosztály-parancsnok, 1856 után testőrgárdafőhadnagy. 1866-ban nyugalomba vonult.