Kezdőlap

Ottlik Iván (Gyöngyös, 1858. dec. 28.Bp., 1940. jún. 28.): agrárpolitikus. Pályája kezdetén Lónyay Menyhért miniszterelnök magántitkára volt, 1881-től a földművelési min.-ban teljesített szolgálatot, 1901-től min. tanácsosi, 1908-tól államtitkári rangban. A Darányi Ignác által kezdeményezett, a nagybirtokosok érdekeit szolgáló agrárpolitika egyik irányítója, a főrendiház tagja (1915). Az Orsz. Központi Hitelszövetkezetnek és az Angol-Magyar Bank Rt.-nak évtizedeken át igazgatósági tagja volt. – M. Úti levelek Amerikából (Bp., 1894).