Kezdőlap

Ottó (? , 1200 körülBuda, 1234): domonkos rendi szerzetes. IV. Béla kir. megbízásából valószínűleg 1231 tavaszán három szerzetestársa kíséretében bolgár kereskedőnek öltözve K-re indult, hogy megkeresse és a kat. hitre térítse „a régiek írásaiban” emlegetett, „Ázsia határán” rekedt magyar törzseket. Háromévi út után egyedül jutott el Szamara (ma: Kujbisev) táján a volgai bolgárok országába; ott találkozott néhány magyarral, akik elmagyarázták neki, merre van az általa keresett magyarok szállásterülete. Betegen tért haza. Halála előtt elmagyarázta rendtársainak, hol kell a magyarokat keresnüik. Ennek nyomán jutott el Julianus barát az urali magyarság Volga- Káma vidéki hazájába. – Irod: Szentpétery Imre: Scriptores rerum Hungaricarum… (II., Bp., 1939); Bendefy László: O. testvér 1231 – 1234. évi utazása (Földrajzi Közl. 1938).