Kezdőlap

Ováry Kelemen (Pécs, 1844. nov. 21.Kolozsvár, 1925. dec. 17.): jogtörténész, egyetemi tanár, az MTA l. tagja (1892). 1869-ben a pesti egy.-en jog- és államtudományi doktori oklevelét szerzett. 1867 – 72 között bírói pályán működött, 1871-ben a pesti egy.-en magántanári képesítést nyert (jogtörténet), 1872 – 1916 között a kolozsvári egy.-en a m. jogtörténet ny. r, tanára. Életének fő műve a Kolosváry Sándorral közösen kiadott statutum-gyűjtemény, Kolosváryval együttvett részt ezenkívül a Magyar Törvénytár: Corpus Juris Hungarici valamint az erdélyi törvények (1540 – 1848) kétnyelvű köteteinek fordításában és magyarázatában. – F. m. A magyar törvényhatóságok jogszabályainak gyűjteménye – Corpus statutorum… (Kolosváry Sándorral, I., II/1 – 2, III., IV/1 – 2, V/1 – 2, Bp , 1885 – 1904); Magyar Törvénytár – Corpus Juris Hungarici (Szerk. Márkus Dezső. Millenniumi emlékkiadás. Kolosváry Sándorral, 1001 – 1895); Werbőczy István Hármaskönyve (Kolosváry Sándorral, Bp., 1897). – Irod. Kolosváry Bálint emlékbeszéde (MTA Emlékbeszédek, Bp., 1931).