Kezdőlap

Ováry Lipót (Veszprém, 1833. dec. 31.Bp., 1919. ápr. 3.): történetkutató, levéltáros, az MTA l. tagja (1892). Mint ifjú részt vett az 1848 – 49. évi szabadságharcban, 1860-ban pedig mint Garibaldi főhadnagya az olasz szabadságmozgalomban. Hazatérve 1876-tól az Orsz. Levéltár tisztviselője, 1904- től 1908-ig főlevéltárnoka. Főleg a m. történelem olaszo.-i forrásainak gyűjtésével és olasz diplomáciai kapcsolataival foglalkozott: Írt elbeszéléseket is. – F. m. Nápolyi tőrténelmí kutatások (Bp., 1874). III. Pál pápa s Famese Sándor bíbornok Magyarországra vonatkozó diplomáciai levelezései, 1535 – 49 (Bp., 1879); Bethlen Gábor diplomáciai összeköttetései (Bp., 1888; előzőleg ehhez külön Oklevéltár, szerk. Mircse Jánossal, Bp., 1886); Zsigmond király és az olasz diplomácia (Bp., 1889); A Magyar Tudományos Akadémia történeti bizottságának oklevélmásolatai (I – III., Bp., 1890 – 1901); Az 1866-iki hadjárat és a magyar emigráció (Bp., 1903). – Irod. Csánki Dezső: O. L. (Századok, 1919. 3 – 10. sz.)