Kezdőlap

Ozorai Imre (Ozora, 15001510 körül? ): reformátor. 1530-ban Krakkóban, 1531-ben Wittenbergben tanult. Hazatérve a Tiszántúlon, főleg Békésben Luther tanainak első hirdetője volt. De Christo et ejus ecclesia … (Krakkó, 1535, majd újra: 1596; újabb kiadása: O. I. Vitairata, Nemeskürty István tanulmányával, Bp., 1961) c. népies ízű m. nyelven írt vitairatában a lutheri reformáció szükségességét bizonyította. – Irod. Révész Imre: Krisztus és Antikrisztus. O. I. és műve (Theol. Szemle, 1928).