Kezdőlap

Palló Margit, K. (Bojtorjános, 1897. jan. 24.Bp., 1984. szept. 3.): nyelvész, turkológus, Katona Lajos turkológus felesége. A kolozsvári tudományegy.-en Gombocz Zoltán ural-altaji összehasonlító nyelvészeti stúdiumai keltették fel érdeklődését a turkológia kérdései iránt. Bölcsészdoktori diplomát 1920-ban szerzett. Két évig tanított a székesfehérvári gimn.-ban, majd 1922-23-ban a berlini Humboldt egy.-en W. Bangnál folytatta turkológiai tanulmányait. Kutatásainak középpontjában a m. nyelv korai török jövevényszavai állottak. Családi körülményei hosszú ideig akadályozták, hogy tudományos tevékenységet folytasson, csak az ötvenes évek közepén kezdett rendszeresen publikálni. – F. m. Régi török eredetű igéink (Szeged, 1982).