Kezdőlap

Pállya István (Léva, 1740. szept. 10.Pest, 1802. ápr. 6.): színműíró, piarista rendfőnök. 1756-ban belépett a piarista rendbe. Mint tanár több helyen működött. 1796-tól rendfőnök lett. Veszprémi tanársága idején az iskolai dráma megmagyarosítása érdekében számos színművet dolgozott át németből jóízű, népies nyelven. Drámái kéziratban maradtak. – F. m. Pazarlay és Szükmarkossy (1767; kiadta Kovács Dezső, Irod. Tört. Közl. 1907); Ravasz és Szerencsés (1768; újabb kiadása: Horváth Cyrill, Egyet. Phil. Közl. 1904). – Irod. Takáts Sándor: P. I. élete (Bpesti kegyes tanítórendi főgimn. Ért. 1894).