Kezdőlap

Palocsay György, báró (Palocsa, 1670 körülPalocsa, 1730): kuruc generális, költő. Előkelő Sáros vm.-i köznemesi család sarja, 1689-ben apja révén bárói rangot kapott. Előbb tanácsos a m. kir. kamaránál Pozsonyban, 1702-ben a Gombos-huszárezredben a franciák ellen harcolt. 1703-ban Landau ostrománál megsebesült, Prágába került; 1704. jan.-ban a kurucokhoz állt. Rákóczi kinevezte ezredessé. 1705-ben brigadéros, 1710. júl.-ban generális lett. 1710 végén Ungvár parancsnoka. 1711-ben a szatmári béke után feleségül vette Bottyán János tábornok özvegyét, gr. Forgách Júliát. ~ az irodalomban is tevékenykedett; gazdasági költeményeket írt, s 1703-ban magyarra fordította a császári sereg hadiszabályzatát. – M. Régi magyar vitézi énekek (Kiadta Thaly Kálmán, Pest, 1864); Egész esztendőn által való gazdaság praktikálásának leírása (kiadta Thaly Kálmán, Magy. Gazd. tört. Szle, 1898).