Kezdőlap

Palóczi Edgár (Bp., 1887? , 1944): kultúrtörténész, tanár. 1927 – 29-ben a m. – lengyel egyesület, 1935-től a Magy. Mickiewicz Társ. főtitkára. A fasizmus áldozata lett. Főleg relepüléstörténeti, a régi városi és hadiéletet tárgyaló munkákat írt. Érdeklődési körébe tartozott még az éremtan és a m.–lengyel kapcsolatok. Szerk. a m.–lengyel könyvtárat (1929) és a Keresztneveink zseblexikonát. – F. m. Báró Tóth Ferenc, a Dardanellák megeresítője 1733 – 1793 (Bp., 1916); Woroniecki-Korybut Miecislaw herceg (Bp., 1929); Lengyel királyok Magyarországon (Bp., 1935); A 325 éves ejtőernyő és magyar feltalálója (Verancsics Faustul, Bp., 1941). – Irod. Kertész János: P. E. huszonötéves irodalmi munkássága (Veress Endre előszavával. Bp., 1935).