Kezdőlap

Pálóczi György (?Esztergom, 1439. máj. 10.): érsek, főkancellár. A Zsigmond kir.-t támogató főúri liga tagja. 1400 előtt szepesi kanonok, 1401-től 1419-ig szepesi prépost. I:gy.-i tanulmányait Krakkóban (1408) és Bécsben (1409 – 12) végezte. A káptalan (amely eredetileg is tiltakozott kinevezése elles:) 1412-ben távolléte miatt elmozdítását kérte a pápától. 1419 – 23 között erdélyi püspök, 1423-tól 1439-ig esztergomi érsek. 1432 – 33-ban és 1436 – 37-ben Zsigmond kir. távollétében az ország teljhatalmú kormányzója volt. Ő koronázta meg Albert kir.-t. 1438 – 39-ben főkancellár.