Kezdőlap

Pálóczi Máté (?? , 1437): nádor. A ~ család későbbi emelkedésének megalapozója. Első alkalommal 1390-ben szerepelt, nagybátyja, ~ Domokos halála (1403) után testvéreivel rátört a leleszi prépostságra, hogy örökségét megszerezze. Zsigmond kir. személyes kegyeltjeként emelkedett orsz. méltóságra. 1403-tól 1409-ig kir. apród, 1405-ben borsodi, 1409-ben szabolcsi, 1410-ben hevesi ispán, 1410-től diósgyőri várnagy, 1425-től 1435-ig országbíró, 1435 – 37-ben nádor. Leánya révén a Bebekekkel lépett rokonságba, s kir. adományként Sárospatak várát és uradalmát kapta meg. – Irod. Mályusz Elemér: Zsigmond kir. központosító törekvései Magyarországon (Tört. Szle, 1960. 2 – 3. sz.).