Kezdőlap

Palotai József, 1848-ig Purgstaller (Kőszeg, 1806. jún. 26.Buda, 1867. ápr. 11.): filozófiai író, piarista rendfőnök, egyetemi tanár, az MTA tagja (l. 1844, r. 1853). 1822-ben belépett a piarista rendbe, 1827-ben a pesti egy.-en bölcsészdoktorátust nyert. 1829-ben pappá szentelték, 1833-ban hittudományi doktor lett. Vidéki középisk.-kban tanított. 1848-ban a pesti egy. bölcsészkarán a bölcsészettan tanára és a rend főnöke. A szabadságharcban való részvétele miatt megfosztották a tanszéktől és a rendfőnökségtől és börtönbe zárták. Kiszabadulása után rendi számvevő, majd tanár Magyaróváron, Szegeden,Temesváron. 1858-ban újból a rend főnöke és az 1862-ben megalakult tanárvizsgáló bizottság első elnöke. – F. m. A bölcsészet elemei (I – VI. könyv, Buda, 1843); Szépészet (Buda, 1850); Philosophiai propaedeutika (Pest, 1851). – Irod. Egyházi Lapok (1867); Takáts Sándor: A budapesti piarista kollégium története (Bp., 1895); Biró Imre: P. J. (Magyar piaristák a XIX. és XX. században, Bp., 1942.)