Kezdőlap

Palotás József (Bánffyhunyad, 1902. dec. 22.Bp., 1965. jún. 26.): élelmiszervegyész. A bp.-i József Műegy.-en végzett s a debreceni tudományegy.-en szerzett vegyész doktorátust. 1926-tól a Növénybiokémiai Intézetnél, 1932-től a Budapestvidéki Pénzügyigazgatóság malomosztályán, 1935-től a Gabona- és Lisztkísérleti Állomáson, később a békéscsabai Mezőgazdasági Vegykísérleti Állomáson vegyész, majd fővegyész. 1946-ban a bp.-i Orsz. Chemiai Intézetbe, majd a Kísérletügyi Főosztályra került. 1948-tól a Mezőgazdasági Rendszertani Alosztályon, ill. a Mezőgazdasági Kísérletügyi Központban dolgozott. 1953-ban az Orsz. Mezőgazdasági Minőségvizsgáló Intézetbe került, ahol 1955-től 1964-ig, nyugdíjazásáig ig. h. 1964-től a bp.-i Felsőfokú Élelmiszeripari Technikum kémiai tanszékén docens. Számos törvény és. rendelet elkészítésében vett részt. A Fűszerpaprika Jellegmegállapító Bizottság elnökeként a magyar fűszerpaprika minősítése, szabványosítása és exportjának fejlesztése terén végzett kiemelkedő munkát. Több szakcikke jelent meg folyóiratokban. – F. m. A magyar fűszerpaprika (társszerző, Bp., 1954). – Irod. Konecsni István: P. J. emlékezete (ÉVIKE, 1965).