Kezdőlap

Palotásy János, Pecsenyánszky (? , 1831Jászberény, 1878. febr. 3.): zeneszerző. Len gyel családból származott. Részt vett a szabadságharcban, majd Jászapáti jegyzője, később Jász-Nagykun-Szolnok vm. jászkun kerületi leváltárnoka lett. Életének utolsó éveit Jászberényben töltötte mint dalegyleti karnagy, községi jegyző és hegedűs. Táncai, dalai, amelyek előbb Fáy István gr. és Simonffy Kálmán pártfogása, később Patikárius Ferkó és mások cigánybandái révén váltak népszerűvé, eljutottak Mosonyi Mihályhoz, Brahmshoz (XX. m. tánc) és más korabeli szerzőkhöz is. Megzenésítette Tompa Mihály A gólyához c. versét. Öngyilkos lett. – M. magyar dalok és táncok (Bényei csárdás, Csikós csárdás, Barkóczi csárdás stb.); Palotásy János válogatott magyar zeneszerzeményei (I – II., Pest, 1869 – 70). – Irod. Mosonyi Mihály: P. J. összes zenekölteményei (Zenészeti L. 1861).