Kezdőlap

Palotay Sándor (Lupény, 1926. szept. 25.Bp., 1979. aug. 5.): adventista lelkész, a Szabadegyházak Tanácsának elnöke. Tanulmányai elvégzése után, 1954-től a H. N. Adventista Egyház alkalmazottja, lelkésze, majd gazdasági titkára. 1958-ban a Szabadegyházak Tanácsa (SZET) titkára, 1961-ben a főtitkári és elnöki tisztet egyesítve ügyvezető ig.-ja, 1969-től elnöke. 1960-ban felelős szerk.-je a Békehírnök c. baptista lapnak. 1966-ban létrehozta a SZET Lelkészképző Int.-ét (1972 óta az itt végzettek a debreceni Ref. Teológiai Ak.-n tehetnek lelkészi vizsgát). 1958-tól tagja a Keresztyén Békekonferenciának. 1972-ben a debreceni Ref. Teológiai Ak.-tól t. tanári oklevelet kapott, 1978. jún. 1-jén a bp.-i Ev. Teológiai Ak. t. doktorává avatta. Számos cikke jelent meg a Békehírnökben, a Theológiai Szemlében és más egyházi lapokban. Önállóan és másokkal több kötetet szerkesztett. – M. A nazarénusok (Szigeti Jenővel, Bp., 1969); Tévedések útján. A „Jehova tanúi” (Szigeti Jenővel, Bp., 1977).– Irod. Elhunyt dr. P. S. (Lelkésztájékoztató, 1979); In memoriam dr. P. S. (Ref. Lapja, 1979. 35.).