Kezdőlap

Palugyay Imre (Mád, 1818. okt. 6.Kispalugya, 1866. dec. 7.): statisztikus, jogtörténész, az MTA l. tagja (1847). 1840-ben lépett a Helytartótanács szolgálatába. 1848-ban a Statisztikai Hivatalban vállalt állást. 1849-ben Pest vm. alispánja. 1859-ben a pozsonyi Helytartótanács tanácsosa. – F. m. Werbőczy István életrajza (Buda, 1842); Megyerendszer hajdan és most (I–IV., Pest, 1844–48); Túrmező oklevelekkel kísért jogtörténeti ismertetése (Pest, 1848); Magyarország történeti, földirati és állami legújabb leírása (I–IV., Pest, 1852–55); A Kapcsolt Részek… történeti s jogviszonyai Magyarországon (Pozsony, 1863). – Irod. Keleti Károly: P. I. emlékezete (Ért. a tört. tud. köréből, Bp., 1874).