Kezdőlap

Pánczél Dániel (Méra, 1759Bécs, 1827. dec. 15.): újságíró, a magyar nyelvű újságírás egyik úttörője. Éveken át a Bécsben megjelenő Magyar Kurir c. újság segédszerk.-je volt. 1793 – 98-ban Erdély részére a Bécsi Magyar Merkurius c. hetenként kétszer megjelenő lapot szerk. Bécsben, 1798-tól 1816-ig a Magyar Kurir társszerk.-je Decsy Sámuellel, 1816-tól 1821-ig egyedül, majd 1821 – 24-ben Igaz Sámuellel közösen és 1824-től a Magyar Kurir mellékletét, a Kedveskedőt. Egy mezőgazdasági munkát és egy tiszti címtárat is kiadott. – Irod. Kozmutza Lívia: Az első magyar újságírók (Bp., 1928); Dezsényi Béla – Nemes György: A magyar sajtó 250 éve (Bp., 1954).