Kezdőlap

Pándi Pál, Kardos Pál (Debrecen, 1926. aug. 2.Bp., 1987. jan. 19.): irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő, József Attila-díjas (1954, 1962), Kossuth-díjas (1970), egyetemi tanár, az MTA tagja (l. 1973, r. 1985). Kardos László irodalomtörténész fia. Középisk.-it Debrecenben végezte, 1944-ben a németek a laxenburgi koncentrációs táborba hurcolták. 1945-ben az Eötvös Kollégium tagjaként a bp.-i tudományegy. bölcsészeti karának hallgatója lett, 1946-tól publikált kritikákat az Újhold, Magyarok, Válasz, később főként a Csillag és a Szabad Nép hasábjain. 1949-ben kezdte meg oktatói pályafutását az ELTE (Eötvös Loránd Tudományegy.) bölcsészkarán, 1967-től tanszékvezető egy. tanár; 1983-ban a tanszék vezetéséről lemondott. Szerkesztői tevékenységét 1955. dec.-ben a Szabad Nép kulturális rovatvezetőjeként kezdte; ő írta a lap 1956. okt. 23-án megjelent, a tüntetést üdvözlő Új tavaszi seregszemle c. vezércikkét. A forradalom és szabadságharc leverése után az MSZMP reformokra hajló, konszolidációért munkálkodó teoretikusai közé tartozott. Ezt az álláspontot képviselte 1961 és 1963 között mint az Új Írás c. folyóirat szellemi irányítója (hivatalosan szerkesztőbizottsági tagja), majd 1967-től 1971-ig a Népszabadság kulturális rovatvezetőjeként. 1972-ben alapító felelős szerk.-je lett az újjáalakított Kritikának, ahol vitafórumot teremtett és a fiatal tehetségek egész sorának pályakezdését tette lehetővé. 1983-ban vált meg a laptól, s a Népszabadság kulturális-tudományos rovatokért felelős szerkesztőbizottsági tagjaként tevékenykedett lemondásáig, 1985 nyaráig. Az 1960-as és 1970-es években az MSZMP vezető művelődéspolitikusai egyikének számított. Irodalomtörténészként a m. reformkor irodalmával foglalkozott (fő műve e témakörben 1961-ben megjelent Petőfi c., a költő életútját 1844-ig nyomon követő nagymonográfiája), s a szocialista tendenciájú m. írók feledésbe merült életműveit kutatta fel (Elsüllyedt irodalom? , Bp., 1963). Az általa szerk. és részben bev. kiadványok közül a legnevezetesebbek: Csokonai Vitéz Mihály Válogatott versei (1953). Petőfi Sándor Összes művei (1955), Petőfi Sándor összes prózai művei és levelezése (1960), A magyar irodalom története. 3. A magyar irodalom története 1772-től 1849-ig (Bp., 1965), Elvek és utak (tanulmánygyűjtemény, Bp., 1965), Petőfi állomásai. Versek és elemzések (Bp., 1976), Szöveggyűjtemény a forradalom és szabadságharc korának irodalmából (Bp., 1980), Szöveggyűjtemény a felvilágosodás korának irodalmából (Bp., 1982). – F. m. „Hazug álmok papjai szűnnek” (Bp., 1952); Viták és kritikák (Bp., 1954); Petőfi (Bp., 1961); Elsüllyedt irodalom? (Bp., 1963); „Kísértetjárás” Magyarországon (Bp., 1972); Kritikus ponton (Bp., 1972); Petőfi és a nacionalizmus (Bp., 1974); Első aranykorunk (Bp., 1976); Bánk bán-kommentárok (Bp., 1980); A realizmus igényével (Bp., 1980); Úton Bolyai Farkas drámáihoz (Bp., 1989). – Irod. Emlékezések P. P.-ra. Szabolcsi Miklós, Wéber Antal, Illés László, Sőtér István, Balogh Ernő, Bertha Bulcsu, Kovács Sándor Iván, Tandori Dezső, Fónod Zoltán, Siegfried Rönisch, Lazar Lazarev, Szabó Magda írásai és Bölcs István interjúja (Kritika, 1987. 7. sz.); Rejtőzködő legendárium. Fejezetek egy kultúrpolitikus sorstörténetéből (interjúk kortársakkal P. P.-ról, készítette Csáki Judit, Kovács Dezső, benne P. P. műveinek bibliográfiájával, összeállította Fráter Zoltán, Bp., 1990); Hajdú Gergely: Búcsú egy manipulált manipulátortól (Kritika, 1991. 7. sz.).