Kezdőlap

Pap Endre (Zsarolyán, 1817Pest, 1851. dec. 17.): költő, író. Debrecenben tanult, majd Sárospatakon jogot hallgatott. A joggyakornoki időszakot Csekén, Kölcsey Ferenc mellett töltötte. Ekkor ismerkedett meg Wesselényi Miklóssal. Ezután Pesten ügyvédi vizsgát tett, majd 1840-től Szatmár vm.-ben élt. Az ellenzék oldalán részt vett a megyei pártküzdelmekben. 1846-ban és 1847-ben Petőfi is vendégeskedett nála. 1848-ban a vallás- és közoktatásügyi min. tanácsosa és ogy.-i képviselő. Világos után egy ideig birtokán élt, majd Pestre költözött. Versei és műfordításai 1837-től jelentek meg a folyóiratokban. Centralista szellemű politikai cikkeit az Erdélyi Híradó és a Pesti Hírlap közölte. Kölcseyről hosszabb jellemrajzot írt. – M. Pap Endre hátrahagyott munkái (Kiadták Csengery Antal és Kemény Zsigmond, I – II., Pest, 1852). – Irod. Váczy János: P. E. életrajza (Fővárosi L., 1886).