Kezdőlap

Pap Géza (Cegléd, 1901. dec. 31.Bp., 1970. febr. 14.): ref. lelkész, esperes. Teológiai tanulmányait Bp.-en végezte 1921-25-ben. Az 1934. évi nyári szemeszterben Bonnban képezte tovább magát. Segédlelkész volt Ócsán 1925-26-ban, Bp.-en gyülekezeti, 1926-1927 között, egyetemes konventi 1927-1930 között, lelkész Szalkszentmártonban 1930-tól 1937-ig, Szabadszálláson 1937-1954 között és Kecskeméten 1954-től 1962-ig, nyugdíjazásáig. 1952-1967 között a bács-kiskunsági ref. egyházmegye esperese volt. – Felelős kiadója és szerk.-je volt 1928-ban a Református Diákmozgalomnak. Az Erőnek 1926-27-ben volt belső munkatársa, a Csendes Esték sorozatot 1934-től 1939-ig szerk., cikkei jelentek meg egyházi lapokban. – F. m. Harc az ifjúságért. Apák és fiúk. Küzdelmes ifjúság (Ravasz Lászlóval és Kurdi Bélával, Kunszentmiklós, 1935); Mit tesz a halál (Mezőtúr, 1935); A lelket keresem (Mezőtúr, 1936); Idegenben, ősi magyar lábnyomokon (Mezőtúr, 1937); Szász Károly püspök, mint a szabadszállási ref. egyház lelkipásztora (Bp., 1938); Boldog békevilág (Mezőtúr, 1938); A döntő lépés előtt (Bp., 1938).