Kezdőlap

Pap Géza, báró (Nagybecskerek, 1864. jún.Bp., 1934. júl. 9.): politikus, pénzügyi szakember. Jogi tanulmányainak elvégzése után 1887-től Torontál vm.-i aljegyző, 1890- től főjegyző, 1891-től nagybecskereki ügyvéd. 1892 – 1906 között ogy.-i képviselő szabadelvű párti programmal. A koalíciós korszakban a politikától visszavonult. 1910 – 18 között ismét ogy.-i képviselő munkapárti programmal. 1911-től az ún. „Überland” földek szabályozásának kormánybiztosa volt. 1913 – 34-ben a Magy. Földhitelintézetek Orsz. Szövetségének (az Altruista Banknak) vezérig.-ja. Az 1920. évi földbirtokreform végrehajtása során az elővásárlási jog gyakorlásánál és a megváltási eljárás folyamán az Orsz. Földbirtokrendező Bíróság munkáját pénzügyileg elősegítette, kiszolgálva a kormánynak a nagybirtokosok érdekeit védő politikáját. 1912-ben báróságot kapott. – Irod. P. G. (Ország-Világ, 1896. 50. sz.); P. G. (Vasárnapi Újság, 1902. 50. sz.)