Kezdőlap

Pap József (Eperjes, 1861. szept. 6.Bp., 1942): ügyvéd, jogi író. Jogi tanulmányait a bp.-i egy: en fejezte be. Bp.-i ügyvéd, 1898-ban bp.-i egy.-i magántanári képesítést szerzett, 1903-tól egy.-i rk. tanár. 1912-től a bp.-i ügyvédi kamara elnökhelyettese, 1913-tól az Orsz. Ügyvédi Gyám- és Nyugdíjintézet elnöke. 1919 – 35 között a bp.-i ügyvédi kamara elnöke. Különösen a polgári perrendtartás tervezetének (a későbbi 1911. évi I. tv.) egyes részeivel (bizonyítási teher, szóbeliség, perjogi elvek, kereseti kellékek stb.) foglalkozott. 1927-től haláláig a felsőház tagja. – F. m. A bizonyításról (Bp., 1894); Ténykérdés a felülvizsgálatnál (Bp., 1897); Perjogi elvek a magyar polgári perrendtartás törvényjavaslatában (Bp., 1901); A jogsegély tek. a nemzetközi vonatkozásokra (Bp., 1916).