Kezdőlap

Pap Pál (Perlasz, 1914. jan. 9.Salsradin, 1941. aug. 15.): író, szerkesztő. Orvostanhallgató korában kapcsolódott be a munkásmozgalomba. 1932-től a Jugoszláv Kommunista Párt tagja; 1933-ban mozgalmi tevékenységéért a mitrovicai börtönbe került. 1936-tól illegalitásban élt, közreműködött a Híd c. folyóirat szerkesztésében, melyben cikkei is megjelentek. 1940–41-ben a Jugoszláv Kommunista Párt Központi Vezetőségének tagja volt. Az olasz fasiszták Dalmáciában elfogták és kivégezték. A II. világháború után Jugoszlávia hősévé avatták. – Irod. Milin, Vojislav: P. P. életútja (Pavle Pap – šilja. Ford. Steinitz Tibor, Újvidék, 1969); Pató Imre: A Híd repertóriuma (1937–1941) (Újvidék, 1976).