Kezdőlap

Pap Tibor (Munkács, 1921. nov. 1.Bp. 1976. jan. 7.): jogász, egyetemi tanár, az állam- és jogtudományok kandidátusa (1958). Egy.-i tanulmányait a bp.-i, majd a leningrádi egy.-en végezte (1949). Az MTA Állam- és Jogtudományi Intézetének főmunkatársa (1949–60), 1958–1972 között a pécsi tudományegy. jogi karán a polgári jogi tanszéken, 1972–76-ban a családjogi tanszéken tanszékvezető egy.-i tanár. A Jogtudományi Közlöny szerk.-je (1960–71), főszerk.-je (1971–76). Részt vett a szocialista magyar jogrendszer alapjainak lerakásában, a családjogi törvény módosításának törvényalkotási munkájában (1973–74). Tevékenykedett a Hazafias Népfront, a M. Jogász Szövetség, a M. Vöröskereszt vezető szerveiben. – F. m. A házasság intézménye a népi demokratikus jogban (Bp., 1959); Magyar családi jog (egy.-i tankönyv, Bp., 1967); A szocialista országok családjogi törvényei (Bp., 1969).