Kezdőlap

Pápai János (? , 1660as évek – Bukarest, 1740. máj.): kuruc diplomata. Dunántúli kisnemesi család sarja. Odera-Frankfurtban tanult. Provizor Bethlen László erdélyi birtokain, majd a Bánffy Györgynek elzálogosított ecsedi Rákóczi-uradalomban. 1703. júl.-tól Rákóczi Ferenc titkára, 1704-ben a fejedelem kancelláriájának direktora, 1705-ben a gazdasági tanács tanácsosa, 1705. okt.- tól 1708. okt.-ig isztambuli követ; 1709. jan.-márc.-ban Teleki Mihállyal követségben járt a belgrádi pasánál, majd 1710. jan.-okt.-ben ismét Isztambulban. 1711 tavaszán, útban újra Isztambulba, a moldvai vajda elfogatta s őszig fogságban tartotta. A szatmári békét nem fogadta el, Töröko.-ba bujdosott. 1716-ban a szultán őt küldte egy pasával Franciao.-ba, hogy nevében Rákóczit Töröko -ba hívja. 1720 – 30 között Brailában élt néhány bujdosó társával, igen nagy nyomorban. 1732-ben Rodostóba költözött a fejedelemhez. 1738-ban generális Rákóczi József seregében. – M. Pápai János törökországi naplója (kiadta Benda Kálmán, Bp., 1963).