Kezdőlap

Pásztor József (? , 1890? , 1978): tanár. A bp.-i tudományegy.-en szerzett m.–német szakos tanári és doktori diplomát (1912). Bp.-i felső kereskedelmi isk.-ban tanított. 1918-ban részt vett az oktatási reformbizottság munkájában. A proletárdiktatúra alatt a Közoktatásügyi Népbiztosságon a középisk.-i ügyek előadója volt. 1919. jún.-ban a tudományegy.-en tartott gyakorló pedagógusok részére továbbképző előadásokat. Ezért a Horthy-korszakban négy évre eltiltották a tanítástól. Miután kitanulta a könyvkötő mesterséget, könyvkötőként dolgozott. 1924-től ismét tanított, de a m. irodalom oktatásától eltiltották. Kényszernyugdíjazását kérte (1940). A német megszállás (1944) alatt segítette az üldözötteket. 1945-ben reaktiválták. A Fővárosi Pedagógiai Szemináriumban tanított, tanszékvezető docensként ment nyugdíjba (1963). A jakobinusok művelődésügyi–pedagógiai törekvéseivel foglalkozó műve kéziratban maradt. Szerk. Az 1919-es Magyar Tanácsköztársaság iskolai reformtervezete c. művet (Bp., 1959). – Irod. Köves Rózsa: Emlékezés dr. P. J.-re (Magy. Nemzet, 1978. aug. 30.).