Kezdőlap

Pataki István (Sárospatak, 1640Kolozsvár, 1693. jan. 2.): ref. prédikátor, író. Sárospatakon volt tanító, 1663-tól Bánffy Dénes pártfogoltjaként a franekeri, 1665-től a leideni s 1671-től az utrechti egy.-en tanult. 1668-tól a kolozsvári ref. főisk. bölcseleti s teológiai tanára. 1688 – 92 között Apafi Mihály fejedelem nevelője volt. Vád alá helyezték a coccejánus bölcselet követése miatt, de Bánffy Dénes közbenjárására 1673-ban felmentették. Filozófiai, teológiai munkái, gyászbeszéde, alkalmi versei maradtak fenn. – F. m. Ez Világnak Dolgainak Igazgatásának Mestersége (Kolozsvár, 1681). – Irod. Irod. tört. Közl. (1898); Török István: A kolozsvári ev. ref. Collegium története (I., Kolozsvár, 1905).