Kezdőlap

Patrubány Lukács (Erzsébetváros, 1861. jan. 23.Bp., 1926. jún. 1.): nyelvész, az örménység kutatója. Egy.-i tanulmányait Bp.-en végezte, 1884-ben tanári és bölcsészdoktori oklevelet nyert, 1900-ban az örmény nyelvből és irodalomból magántanárrá képesítették. 1882-től közel 30 évig bp.-i polgári isk.-kban volt tanár. Tanulmányai, nyelvészeti dolgozatai külföldi örmény folyóiratokban és a m. Armeniában jelentek meg, az utóbbi közölte örmény nyelvű költeményeit is. Szerk. a Sprachwissenschaftliche Abhandlungen c. szakfolyóiratot is. – F. m. Örmény tanulmányok (Bp., 1884); Beiträge zur Armenischen Ethymologie (Bp. 1897).