Kezdőlap

Pauer János (Andrásfalva, 1846. dec. 23.Selmecbánya, 1904. dec. 21.): jogász, bányamérnök. Az eperjesi jogak.-n folytatott tanulmányai után a selmecbányai ak. bányászati szakát végezte. 1871-ben kincstári szolgálatba lépett. Bírói vizsgájának letétele után a selmecbányai ak. titkárává és rk. tanárává nevezték ki, hol nemzetgazdaságtant, pénzügytant, bánya- és vízjogot, továbbá váltójogot adott elő. Részt vett a vámtarifa kidolgozásában. Több szakcikke jelent meg a Bányászati és Kohászati Lapokban. – F. m. A selmeczbányai m. kir. bányászati és erdészeti akadémia története… (Selmecbánya, 1896).