Kezdőlap

Payr Sándor (Pápa, 1861. febr. 25.Sopron, 1938. jan. 30.): ev. pap, egyetemi tanár, egyházi író. Teológiai tanulmányait Sopronban és Bázelben végezte (1881 – 84). Előbb segédlelkész volt Sárvárott, majd 1886-tól Győrben, 1888 – 96 között lelkész Ondódon (ma Pusztavám), az 1889 – 90-es tanév első félévében tanár a soproni ev. teológiai ak.-n. 1896-tól püspöki titkár Pápán. 1899-től tanár a soproni ev. teológiai ak.-n. 1923-tól 1930-ig, nyugalomba vonulásáig a pécsi egy. Sopronba kihelyezett hittudományi karán ny. r. tanár. Lefordította Hans Sachs versét: A Wittenbergi fülemile (Pozsony, 1893). A m. ev. egyház történetére vonatkozó kutatásai jelentősek. – F. m. Magyar pietisták a XVIII. században (Bp., 1898); Egyháztörténeti emlékek (Sopron, 1910); A soproni evang. egyházközség története (Sopron, 1917); A dunántúli evang. egyházkerület története (Sopron, 1924); Gyurátz Ferenc életrajza (Sopron, 1931); A nemeskéri artikuláris evangélikus egyházközség története (Sopron, 1932). – Irod. Fabiny Tibor: P. S. élete és irodalmi hagyatéka (Lelkipásztor, 1963).