Kezdőlap

Pável János (Nagyvárad, 1842. dec. 31.Zágráb, 1901. júl. 15.): a rovarok kutatója (entomológus). Tanulmányait a pesti egy.-en elvégezve, 1863-ban mint gyűjtő az MNM Állattárának munkatársa lett. 1870-ben Frivaldszky Imrével Konstantinápoly és Brussza környékén gyűjtött, majd Mo, különböző vidékein folytatta gyűjtőmunkáját haláláig. Több új – addig ismeretlen – fajjal gyarapította az Állattár gyűjteményét. Horváth Gézával együtt kiadta a mo.-i nagylepkék névjegyzékét (Magyarország nagy pikkelyröpűinek rendszeres névjegyzéke, Bp., 1875); Abafi-Aigner Lajossal pedig a Fauna Regni Hungariae c. műben a mo.-i lepkék katalógusát. – Irod. P. J. (Term. tud. Közl. 33): P. J. (Term. tud. Társ. Évk., 1940.)