Kezdőlap

Pavlovszky Ferenc (Igló, 1908. jan.Bp., 1977. dec. 14.): géplakatos, gépmester, a Szakszervezetek Országos Tanácsának (SZOT) alelnöke. Szakmáját az Egy.-i Nyomdában tanulta, 1930-ban szabadult fel s lépett be a nyomdász szakszervezetbe. Tagja volt a Mo.-i Könyvnyomdászok Segélyező Egyesülete választmányának, 1943-ban az MSZDP kispesti szervezete végrehajtó bizottságának, 1944. márc.-ig a Gépmesterek Egyesületének is. 1945 után az MSZDP területi titkára, az orsz. vezetőség Pest környéki titkára, ngy.-i képviselő (1945–47). 1949-ben törvénysértő módon elítélték, majd rehabilitálták. 1962–68-ban az Athenaeum Nyomda művezetője, 1958-tól a Nyomda, a Papíripar és a Sajtó Dolgozói Szakszervezete központi vezetőségének tagja, 1967–77-ben elnöke, 1975–77-ben a SZOT alelnöke volt. – Irod. Elhunyt P. F. (Népszava, 1977. dec. 15.); P. F. (Typographia, 1978. jan.)