Kezdőlap

Pázmándy Dénes (Kömlőd, 1781. márc. 10.Baracska, 1854. febr. 1.): Komárom megyei földbirtokos, politikus. ~ Dénes (1816 – 56) apja. 1825-ben képviselő. A liberális nemesi ellenzék jobbszárnyához tartozott a reformogy.-eken. 1828-ban Fejér vm. első alispánja, 1837-ben a dunántúli ref. egyházkerület főgondnoka, 1848-ban Fejér vm. főispánja lett. A főrendek képviselőjeként az Orsz. Honvédelmi Bizottmány tagja. Nem követte a kormányt Debrecenbe, hanem 1849. jan.-ban meghódolt Windischgraetz előtt. – Irod. Horváth Mihály Huszonöt év Magyarország történelméből 1823 – 1848 (I – III., Genf, 1865); Tóth Lőrinc: A két Pázmándy (Hazánk, 1884. 1. sz.); Spira György: A magyar forradalom 1848 – 49-ben (Bp., 1959).