Kezdőlap

Péc Dénes (?? , 1284. okt. 18. után): nádor. A Győr vm.-i Péc nemzetség Dráva menti (ún. Ludbregi) ágából való. 1257-ben két horvát vm. (Polhana és Pset) ispánja, 1259-től Béla hg. udvarbírája és zalai ispán, 1270-ben és 1273-ban részt vett az osztrák–cseh hadjáratokban, Kun László uralkodása idején a Kőszegi-párttal együtt különböző magas tisztségeket töltött be. 1273 – 74-ben nádor, 1274-ben szlavón bán, 1275-ben országbíró, zalai ispán, kir.-néi tárnokmester, 1277-ben országbíró, 1277 – 78-ban ismét nádor, somogyi ispán, 1282-től 1284-ig sárosi ispán. – Irod. Karácsonyi János: A magyar nemzetségek (II., Bp., 1901).