Kezdőlap

Pechány Adolf (Illava, 1859. febr. 15.Bp., 1942. jún. 15.): pedagógus, író, publicista. Egy.-i tanulmányait Bp.-en végezte. Mint középisk. tanár Debrecenben, Galgócon, Temesvárott, Pozsonyban, Trencsénben és Bp.-en működött. 1908-ban a miniszterelnökség sajtóirodájába osztották be. 1921- től a mo.-i szlovák ajkúak kormánybiztosa. Szerk. a Nemzeti Népoktatás (1893 – 94) c. pedagógiai folyóiratot és a Slovenské Noviny c. szlovák nyelvű napilapot. Szlovák szótárt is kiadott. A dualista magyarosító iskolapolitika, majd a Horthy-rendszer kisantant elleni propagandájának egyik képviselője az oktatásügy terén. – F. m. Gondolatok á nevelés köréből (Debrecen, 1883); A gyermek első fejlődése (Pécs, 1887); Comenius, Rousseau és Pestalozzi befolyása a mai pedagógiára (Bp., 1890); Az iskolai kézimunka-oktatás történeti fejlődése (Pécs, 1893); A gyermek szellemi élete (Bp., 1894); Mit tanítanak a felvidék! iskolákban (Bp., 1929, franciául is). – Irod. Podhradsky György: P. A. (Slovenské Noviny, 1942. jún. 21.)