Kezdőlap

Péchi Simon (? , 156570 körül – ? , 1642 közül): erdélyi kancellár, a szombatos vallás egyik fő terjesztője. Tanulmányait a kolozsvári unit. kollégiumban végezte. Székelyszenterzsébeti rektorsága idején megismerkedett Eössi Andrással és magáévá tette annak szombatos hitelveit. Eössi fiává fogadta és külföldi tanulmányútra küldte. 1599-ben hazatérve a fejedelmi udvarban kapott hivatalt, s már Bocskai idején a kancellárián dolgozott. Bethlen Gábor alatt kancellár. 1621-ben azonban ismeretlen okból kegyvesztett lett, sőt fogságot is szenvedett. 1624-ben szabadulva fogságából, szenterzsébeti jószágára vonult vissza s a szombatosság terjesztésén tevékenykedett. Emiatt I. Rákóczi György 1638 nyarán elfogatta s csak miután áttért a ref. hitre, szabadult 1639. máj.-ban. Számos szombatos zsoltárt és vallási munkát írt, ezek azonban életében nem jelentek meg. – F. m. Péchi Simon Psalteriuma (Bp., 1913); Péchi Simon Szombatos imádságos könyve (Bp., 1914). – Irod. Kohn Sámuel: A szombatosok…különös tekintettel P. S….életére és munkáira (Bp., 1889). – Szi. Jókai Mór: Egy az Isten (r., 1877)