Kezdőlap

Pécsi Ferenc (Bp., 1924. okt. 11.Bp., 1975. dec. 8.): újságíró, a Magyar Távirati Iroda (MTI) főszerkesztője. Textilmunkás volt, a Habselyem gyárban gépi kötő. 1938-ban bekapcsolódott az SZDP ifjúsági szervezetének munkájába. 1942-ben tagja lett az illegális KMP-nak. Szerkesztette a párt röpiratait. Ságvári Endre mellett az Orsz. Ifjúsági Bizottságban tevékenykedett. Auschwitzba, innen a jawoznói koncentrációs táborba hurcolták. 1945. jan.-ban a szovjet csapatok közeledtekor Németo. felé vitték. Megszökött, közben súlyosan megsebesült. Szovjet hadikórházból 1945. aug.-ban térhetett haza. 1946-tól a szakszervezetek titkára, majd vezetője volt. 1956-ban a közgazdaságtudományi egy.-en diplomát szerzett. 1954–56-ban az MDP Központi Vezetőségének osztályvezetőh.-e; 1957–61-ben a Népszabadság szerk. bizottságának tagja, a párt és a tömegszervezetek rovat vezetője. 1961–68-ban az MTI vezérig.-jának első h.-e és főszerk., 1968–74-ben a Magy. Rádió és Televízió elnökh.-e, 1974-től haláláig ismét az MTI főszerk.-je, vezérig.-h. Tagja volt az Orsz. Béketanács és a Hazafias Népfront Orsz. Tanácsának. Cikkei 1957-től jelentek meg főleg a Népszabadságban és a Társadalmi Szemlében. – M. A szakszervezetek alapszerveinek felépítése és az üzemi bizottságok munkamódszere (Bp., 1954). – Irod. P. F. (Népszabadság, 1975. dec. 9.).