Kezdőlap

Péczely György (Bp., 1929. márc. 3.Bp., 1984. márc. 3.): klimatológus, egyetemi tanár, a földrajztudományok (meteorológia) doktora (1974). Egy.-i tanulmányait a bp.-i és szegedi tudományegy. természettudományi karán folytatta. Földrajz-biológia szakon szerzett tanári oklevelet. Első dolgozata 22 éves korában jelent meg. A passzát szélrendszer hatása Magyarország csapadékjárásában (1951). Pályáját a szegedi egy. földrajzi intézetében kezdte tanársegédként. 1953-ban az Orsz. Meteorológiai Intézet kötelékébe lépett. Kezdetben a távelőrejelző osztályon dolgozott, 1957-től mint tudományos munkatárs és kutató az éghajlati osztályon a szinoptikus-klimatológiai kutatócsoport vezetője volt. 1959-ben az Eötvös Loránd Tudományegy. (ELTE) Természettudományi Karán meteorológia főtárgyból, valószínűségszámítás és hidrogeográfia melléktárgyakból egy.-i doktori címet kapott. 1964-től kandidátusi értekezésének megvédése után 1970-ig a hidrometeorológiai főosztályt, majd az adatfeldolgozó és tájékoztató főosztályt vezette. 1970-től a Marczell György Aerológiai Főobszervatórium ig. h.-e, 1973-tól a szegedi egy. természettudományi karán az éghajlattani tanszéken volt egy.-i tanár. 1974-ben A felszíni vízbevétel területi rendszere a Duna felső és középső vízgyűjtőjén címmel védte meg doktori disszertációját. A Magy. Meteorológiai Társaság Steiner Lajos-emlékéremmel tüntette ki. – F. m. Éghajlattan (Bp., 1979); Magyarország makroszinoptikus helyzeteinek katalógusa (1981-1983) (Bp., 1983); A Föld éghajlata (tk., Bp., 1984).