Kezdőlap

Pelikán József (Bp., 1913. okt. 1.Bp., 1969. máj. 16.): építészmérnök, egyetemi tanár, a műszaki tudományok doktora (1958). Oklevelét a bp.-i műszaki egy.-en szerezte (1940). Tanulmányai idején (1934-ben) építészettörténeti dolgozatáért Hauszmann Alajos-jutalomban, 1935-ben az épületszerkezettan tárgykörében elért eredményeiért Pecz Samu-díjban, 1940-ben A Cross-féle nyomatékosztási eljárás c. mechanikai témájú pályaművéért a Horváth Ignác-jutalomban részesült. 1938-tól az alkalmazott szilárdságtani tanszéken díjtalan gyakornok. 1949-ben műszaki doktorátust szerzett, és intézeti tanárrá nevezték ki, az ábrázoló geometria és a szerkezettervezés tárgyakat adta elő. 1951-ben egy.-i tanár lett, 1957-től a szilárdságtan tanszék vezetője. Nevéhez fűződik az általa „hártyának” nevezett membránhéj kialakítása és számításmódjának kidolgozása. Foglalkozott az ún. egységfüggvényekkel s azoknak statikai számítások során való alkalmazásával, ideértve az elektronikus számítógépek céljaira készített programok kidolgozását is. A relaxációs számítások mérnöki alkalmazása terén is jelentős eredményeket ért el. Tudományos dolgozatai az építési gyakorlathoz kapcsolódnak. – F. m. Hajlított körhengerhéj teljes megoldása (Bp., 1948; disszertáció); Ábrázoló mértan építészmérnök-hallgatók számára (Bp., 1950); Héjszerkezetek és matematikájuk (Bp., é. n.); Fokozatosan közelítő számítási módszerek néhány alkalmazása tartószerkezetek tervezésénél (Bp., 1953); Hártyaszerkezetek és szabadszélű hártyaszerkezetek (Bp., 1958; disszertáció); Hártyaszerkezetek (Bp., 1959); Tartószerkezetek (Bp., 1959); Szerkezettervezés (Bp., 1968); Statika (Bp., 1971); Szilárdságtan (Bp., 1972). – Irod. Csonka Pál: Dr. P. J. (Magyar Építőművészet, 1969. 5. sz.); (N. N.): Dr. P. J. (Jövő Mérnöke, 1969. máj. 24.).