Kezdőlap

Pemflinger János (1516. sz.): budai bíró. ~ Márk testvére. Regensburgi eredetű bécsi patríciuscsalád tagjaként vándorolt be, Budán házat (1480) és polgárjogot szerzett. 1491-, 1493-, 1495-, 1497-, 1499- és 1501-ben (német részről) budai bíró volt. Kereskedelem mellett kincstári feladatok ellátásával is foglalkozott. Lánya, Orsolya, II. Ulászló leányának, Annának komornája volt. – Irod. Fabritius Károly: P. Márk szász gr. élete (Bp.. 1875); Kubinyi András: Kincstári személyzet a XV. sz. második felében (Tanulmányok, Bp. múltjából XII. 34. Bp., 1957).