Kezdőlap

Pemflinger Márk (148 körül? , 1537): szász királybíró. ~ János budai bíró testvére. Kereskedelmi tevékenysége mellett kincstári szolgálatot is vállalt (1514-ben alkincstartó; 1521-ben Polyák Pállal együtt az egri püspökség jövedelmeinek kezelője). 1521-ben Nagyszebenbe költözött, ott elvette Lulay János királybíró özvegyét, Tabiássy Klárát, s 1531-ig a királybíró tisztét viselte. 1523-ban kamaragróf is volt. Ekkoriban III. Ferdinánd érdekében és a lutheranizmus terjesztéséért működött. 1531-ben Kassára vonult vissza. – Irod. Fabritius Károly: P. M. szász gr. élete (Bp. 1875).