Kezdőlap

Penyigey Dénes (Kolozsvár, 1909. ápr. 12.Bp., 1974. febr. 25.): növénytermesztő, agrártörténész, egyetemi tanár, a mezőgazdasági tudományok kandidátusa (1964). Tanulmányait a debreceni Gazdasági Ak.-n végezte, a debreceni tudományegy. jogi karán 1947-ben államtudományi doktorátust szerzett. 1930-tól a debreceni Gazdasági Ak.-n gyakornok, 1938-tól tanársegéd, 1940-től a Debreceni Középfokú Gazdasági Tanintézet tanára. 1945-től a bp.-i Agrártudományi Egy. mezőgazdasági karának Debreceni Osztályán a növénytermesztéstani tanszéket vezette 1948-ig. Utána a Földművelésügyi Min.-ban a szakoktatás vezetője; 1949-től az Orsz. Tervhivatalban előadó, később osztályvezető volt. 1952-től a Minisztertanács Titkárságán a mezőgazdasági osztályt vezette. 1954-től 1956-ig földművelésügyi miniszterh. Ez idő alatt a gödöllői Agrártudományi Egy.-en a növénytermesztéstani tanszék tanára. 1959–1962 között az egy. öntözéses növénytermesztési szakának vezetője, 1960-ban a mezőgazdaságtudományi kar dékánh.-e, majd 1962-től dékánja. A Szovjet–Magyar Társaság Mezőgazdasági Szakosztályának elnöke volt. Az Országos Földművelési Tanács növénytermesztési osztályának, az MTA Növénytermesztési és az Agrártörténeti Bizottságának, az Orsz. Fajtaminősítő Tanácsnak és az Agrártörténeti Szemle szerkesztőbizottságának, 1963-tól a Pest megyei Tanács tagja volt. Több mint 200 szakdolgozatában, számos cikkében főleg a növénytermesztés, a mezőgazdaság története stb. kérdéseivel foglalkozott. – F. m. A dohány elterjedése, hazai termesztésének kialakulása (Bp., 1957); A kenyérgabona kérdés (Kapás Sándorral és Papp Zsigmonddal, Bp., 1965); Növénytermesztés homokon (Antal Józseffel és Egerszegi Sándorral, Bp., 1966) Debrecen erdőgazdálkodása a XVIII. században és a XIX. sz. első felében (Bp., 1980); Tessedik Sámuel (Bp., 1980). – Irod. Heckenast József: P. D. 1909–1974 (Agrártört. Szle, 1974. 3–4. sz.).