Kezdőlap

Pénzes Antal (Hort, 1895. jan. 3.Bp., 1984. szept. 30.): középiskolai tanár, botanikus, ökológus, a biológiai tudományok kandidátusa (1957). Tanulmányait 1912-ben a bp.-i tudományegy.-en természetrajz-földrajz szakon kezdte. Katonai szolgálatot teljesített 1914-18-ban Galíciában. Hazatérve 1920-ban tanári oklevelet, 1928-ban doktori diplomát szerzett. Közben 1923-ban egy félévet a müncheni Ludwig-Maximilians egy.-en is hallgatott. Tanári oklevelének megszerzése után 1920-ban h. tanár, 1920-22-ben ideiglenes tanár, 1922-1942 között r. polgári isk. tanár, 1942-től gimn. r. tanár volt a székesfővárosi polgári isk.-kban, illetve a VIII. ker. Vörösmarty Gimn.-ban. A két világháború között rövidebb ideig tartó tartalékos katonai továbbképzésen vett részt. 1944-ben ismét behívták, 1945-ben amerikai fogságba esett. 1946 tavaszán hozták haza Franciao.-ból. 1946-49-ben a Polgári Iskolai Tanárképző Főisk. Növénytani Int.-ének ig.-ja, főisk. tanár. Innen a vácrátóti Botanikai Kutató Int.-be került, ahol nyugdíjaztatásáig, 1955-ig dolgozott. Tanári munkája mellett igen sok kutatást végzett a természetben. Pedagógiai és ismeretterjesztő munkái mellett igen sokoldalú növényrendszertani, florisztikai és ökológiai irodalmi munkásságot fejtett ki. – F. m. Budapest élővilága (Bp., 1942); Galagonya (Crataegus-) tanulmányok (Bp., 1956); Kökény-szilva- (Prunus-) tanulmányok (Debrecen, 1951); Új Prunus-változatok (I-II., Botan. Közl. 1958-1959). – Irod. Terpó András: P. A. 80 éves (Botan. Közl. 1976. 1. sz.).