Kezdőlap

Perczel Miklós (Bonyhád, 1812. dec. 15.Baja, 1904. márc. 4.): honvéd ezredes és politikus, ~ Mór testvéröccse, ~ László bátyja. Igen nagy hatással volt rá nevelője, Vörösmarty Mihály. Tanulmányai befejezése után Baranya vm. aljegyzője, később szolgabíró. Tevékeny szerepet játszott a reformkor politikai küzdelmeiben. Izgatás címén perbe fogták, 1840-ben azonban megszüntették ellene az eljárást. Az 1848-i ogy.-en Tolna vm. képviselője. 1848 őszén bátyjával együtt megkezdte a Zrínyi-csapat szervezését, nemzetőr-őrnagy lett. A továbbiak során bátyja seregében szolgált, részt vett a móri, majd a szolnoki, ceglédi csatában, utóbb 1849. ápr.-ban pedig a délvidéki küzdelmekben. Ezután Pétervárad, majd Arad várparancsnoka. Itt összeütközésbe került Damjanichcsal, aki engedetlenség miatt elzáratta. A szabadságharc bukása után török területre menekült. 1851-ben Amerikába vándorolt, ahol farmerként és nyelvmesterként tartotta fenn magát. Közben itthon halálra ítélték. 1857 – 59-ben Jersey szigetén tartózkodott ~ Mórral, majd ismét visszatért az USA-ba. 1861-ben belépett az északi hadseregbe és Iowa állam ezredeseként harcolt a déliek ellen. A kiegyezés után visszatért Mo.-ra. 1867 után korábbi tevékenységét megtagadva a kormány szolgálatában Kossuth ellen fordult. 1868-tól 1887-ig Baranya és Pécs főispánja. 1887-től 1891-ig Pécs város ogy.-i képviselője.