Kezdőlap

Peregriny Elek (Gálszécs, 1812. febr. 12.Bp., 1886. ápr. 3.): pedagógus, egyetemi tanár, az MTA l. tagja (1841). Felsőbb tanulmányait Pozsonyban és Pesten végezte, majd főúri házaknál volt nevelő, többek között ő nevelte Andrássy Gyula gr.-ot. 1844 – 48-ban a helytartótanácsnál a kir. könyvbíráló bizottság tagja. A 48-as kormány az egy. bölcsészeti karának pedagógiai tanszékére r. tanárrá nevezte ki 1848 végén. 1849-ben közoktatási min. tanácsos. 1857-ben fiúnevelő intézetet alapított. 1860-ban a pesti egy.-en magántanári képesítést nyert általános neveléstanból. Ifjúsági műveket és tankönyveket írt. – F. m. Általános neveléstan (Pest, 1864); A római és görög mithológia (Pest, 1870). – Irod. P. E. (MTA Almanach, 1887.)