Kezdőlap

Perényi József (Pest, 1811. aug. 25.Bp., 1938. febr. 15.): piarista tanár, irodalomtörténész. 1888-ban belépett a piarista rendbe. 1889 – 90-ben Kecskeméten, majd Nyitrán teológiai tanulmányokat folytatott, utóbb a kolozsvári egy.-en tanult. 1895-ben doktorált. Ezután mint tanár a sátoraljaújhelyi, nagykanizsai, veszprémi, kolozsvári és bp.-i piarista gimn.-okban működött. Pozitivista jellegű irodalomtörténeti tanulmányai közül sokban foglalkozott a drámaírás történetével. – F. m. Rozsnyai Dávid (Kolozsvár, 1895); Szemerei Szemere Miklós életrajza (Sátoraljaújhely, 1897); Endrődy János életrajza (Nagykanizsa, 1899): Irodalomtőrténetírásunk első munkásai (Nagykanizsa, 1902); Dugonics András színművei (Kat. Főgimn. Ért., Sátoraljaújhely, 1902 – 03); Jánosi Gusztáv 1841 – 1911 (Veszprém, 1912); Aranka György Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társasága (Irod. Tört. 1916); Két népies bohózat a 18. sz.-ból (Vác, 1936). – Irod. Agárdi László: P. J. (Magyar piaristák a XIX. és XX. században. Szerk. Balanyi György, Bp., 1942.)