Kezdőlap

Perényi Péter (? , 15021548. jan.): koronaőr, erdélyi vajda. ~ Imre nádor fia, Ferenc püspök testvére. 1519-ben temesi ispán és temesvári főkapitány, ugyanebben az évben koronaőr. Jelen volt 1526-ban a mohácsi csatában. Előbb Szapolyai János király híve. 1526-ban erdélyi vajda és Abaúj vm. főispánja. 1527 végén I. Ferdinándhoz pártolt, s a koronát is kiszolgáltatta neki. Jutalmul Sárospatakot és az egri püspökség javainak haszonélvezetét kapta. 1529-ben ismét János kir. pártján állt; ő kérte meg ura számára és kísérte Mo.-ra Izabella kir.-nét, 1540-ben megint Ferdinándhoz állt, aki kinevezte kir. kancellárrá. 1542-ben gyanúba került, hogy a török fennhatóságának elismerésével maga számára akarja a trónt megszerezni, ezért Ferdinánd elfogatta és holtáig fogságban tartotta. ~ buzgó terjesztője volt birtokain a reformációnak.